Preprava osôb v celej Európe

Autobusová a mikrobusová doprava
Autobusová a mikrobusová doprava
Preprava pracovníkov pre personálne agentúry
Preprava pracovníkov pre personálne agentúry
Školské zájazdy, exkurzie, detské letné tábory
Školské zájazdy, exkurzie, detské letné tábory
Zájazdy podľa požiadaviek objednávateľa
Zájazdy podľa požiadaviek objednávateľa
Kultúrne a spoločenské podujatia
Kultúrne a spoločenské podujatia
Svadby
Svadby
Tansfer na letiská
Tansfer na letiská
Firemné akcie, školenia, kongresy, semináre, plesy
Firemné akcie, školenia, kongresy, semináre, plesy